Software escrow certificaat: garantie voor de PlateButler® toekomst

Naast het ontwikkelen van PlateButler® robotsystemen vinden wij continuering hiervan minstens zo belangrijk. Om die reden hebben wij de broncodes van onze PlateButler® software bij de IT-notaris gedeponeerd en laten certificeren door Software Borg. Opname in het Software Borg Systeem is alleen mogelijk indien de software voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. Mochten er omstandigheden ontstaan waardoor Lab Services de broncode niet meer kan onderhouden of ontwikkelen, dan hebben licentienemers het recht om de broncode van hun software pakket te ontvangen.
Het Certificaat van de Software Borg Stichting garandeert dat:

  • vóór deponering van de broncode, deze op volledigheid en bruikbaarheid is gecontroleerd onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd informaticadeskundige
  • voorafgaand aan uitreiking van het certificaat, de meest recente versie van de broncode van de programmatuur bij de IT-notaris is gedeponeerd
  • een Software Borg Overeenkomst is gesloten om het gebruik van de programmatuur voor licentienemers veilig te stellen
  • Software Borg na elke jaarlijkse deponering een nieuw zegel verstrekt
Kortom, hiermee garanderen we jarenlang gebruik van onze software expertise en know how. Goed geregeld, voor u.Meer informatie: Waarom een escrowregeling?
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Key features
  • Garantie voor de PlateButler® software toekomst, inclusief licentiegarantie
  • Notariële registratie en deponering
  • Volledige reconstructie mogelijk
  • Software Borg beschikt over SAS 70 verklaring
Neem contact met ons op voor meer informatie
Gerelateerde producten
Laboratory automation Lab Services
PlateButler® Software V3.7
Bekijk het product