Laboratorium apparatuur Lab Services

Geschreven door Noëlle PeetersMarketing Manager

Breda, 25 juni 2020
PurePlate is hét geautomatiseerde systeem dat vervuilde platen met een hoge doorvoersnelheid reinigt en gereed maakt voor hergebruik. PurePlate is ontwikkeld in samenwerking met IonField Systems om platen snel, nauwkeurig en volledig schoon te kunnen hergebruiken. 

Het reinigingsproces vindt plaats middels een spoel- en plasma-oppervlaktebehandeling. Vervuilde platen worden middels een robotarm vanuit PlateHotels naar het spoelstation gebracht voor de eerste stap in het reinigingsproces. Het spoelstation verspreidt een microliterhoeveelheid hoge concentratie alcoholoplosmiddel in elke well, spint het eruit, wast de plaat met een hogedruk mengsel van alcohol en water en centrifugeert vervolgens de plaat droog. 

Daarop volgend worden de platen verplaatst naar het plasmastation waarin geïoniseerde lucht (plasma) wordt geblazen om organische moleculen uiteen te breken en vloeistoffen te verdampen.De gereinigde platen worden vervolgens in schone PlateHotels geplaatst. Om contaminatie te voorkomen is er een duidelijk onderscheidt gemaakt tussen schone en vuile PlateHotels. 

De workcell heeft ruimte voor maximaal 350 vervuilde platen, afhankelijk van het type plaat dat gebruikt wordt. Daarnaast is het mogelijk om PurePlate te voorzien van een beschermende kap. Ramen zorgen voor een gebruiksvriendelijke maar veilige benadering. 

Wilt u meer informatie over PurePlate neem dan contact op via sales@lab-services.nl of sales@ionfieldsystems.com

PurePlate
We deliver it fast and pure!