Geschreven door Marcel MossouFounder en ambassadeur

Breda, 25 augustus 2021
Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn periode bij Lab Services en met trots ook naar de manier waarop Ferry de Vugt en Arjan Hofman het bedrijf hebben voortgezet na de overname in 2017. Ik stond midden in het leven, was gezond en had nog vele ideeën die ik met Lab Services wilde verwezenlijken. Maar ik wilde niet in de situatie komen om beslissingen te moeten nemen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kon brengen. We groeiden uit onze jas in alles. Er waren vele nieuwe markten waar we in hadden geïnvesteerd, Europa - maar ook zeker USA - lag aan onze voeten. De tijd was rijp om de volgende stap te zetten.

Waar we ooit begonnen in de Crop markt, hadden we de laatste jaren ook de weg vrijgemaakt op de Farmaceutische markt. Nu, vele jaren later, heeft Lab Services een positie verworven waarin ze goed vertegenwoordigd en zichtbaar is in beide markten. Klanten weten Lab Services te vinden met zeer uiteenlopende problemen en complexe vraagstukken. Met de meest geavanceerde dynamic scheduler PlateButler®, weet Lab Services deze klanten met de hoogste flexibiliteit te ondersteunen en begeeft zich hiermee op het allerhoogste segment in de markt. Dit heeft geleid tot een nog verdere groei.

In de beginjaren van Lab Services gaven we enkel support en service aan diverse laboratorium robot producten voor buitenlandse bedrijven. Nu bouwen we met PlateButler® volledig geautomatiseerde laboratoria veelal gevoed door microtiterplaten en gaan systemen de wereld over tot aan Australië toe! Er groeien zelfs plantjes in microplates, fantastisch! Met PlateButler® is destijds een stevige basis gelegd en het blijft boeiend om te zien hoe met deze technologie door Lab Services de ontwikkelingen gevolgd wordt. Maar ik zie ook zeker nog mooie uitdagingen voor Lab Services:
  • Denk hierbij aan markten die nog altijd met oude protocollen en grote volumes werken waardoor het lastig is applicaties te automatiseren. Wellicht kan Lab Services bedrijven uit deze markten ondersteunen bij het aanpassen van protocollen en validatieprocessen waardoor laboratorium automatisering van toegevoegde waarde kan zijn.
  • Ook zie ik voor Lab Services een bepaalde voortrekkersrol voor PlateButler® in het verschiet. Door de hoge en robuuste kwaliteit en service gerichtheid moet straks niemand meer om PlateButler® heen kunnen!.
  • Tot slot heeft Covid een rem gezet op reizen, systemen moeten worden geïnstalleerd en service moet worden verleend. Hopelijk kunnen we snel de wereld weer over en kan Lab Services de lokale ondersteuning nog verder uitbreiden.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat Lab Services in de zeer nabije toekomst een nog grotere rol gaat spelen in de markt van laboratorium automatisering.

Marcel J.R.M. Mossou