Geschreven door Lisa RoozendaalContent Creator

Breda, 24 januari 2023
Er worden steeds meer nieuwe technologieën en innovaties ontwikkelt om laboratoriumwerk nauwkeuriger, reproduceerbaarder en efficiënter te maken met als doel de voortgang van wetenschappelijke ontdekkingen te bevorderen. De automatiseringsbranche groeit hierdoor snel. Er zijn verschillende trends die een grote impact (gaan) hebben op de ontwikkeling van de automatiseringsbranche en ervoor zorgen dat wetenschappelijk onderzoek nog nauwkeuriger en efficiënter wordt uitgevoerd.  

Als experts op het gebied van laboratorium automatisering hebben wij onderzoek verricht naar deze trends en de veranderingen en effecten die zij met zich meebrengen in kaart gebracht. De trends die naar onze verwachting de grootste impact gaan hebben zijn: artificial intelligence, mobiele robots, unificatie en duurzaamheid. In deze blog lichten wij toe op welke wijze deze trends de ontwikkeling van de laboratorium automatiseringsbranche beïnvloeden. Haal er je voordeel uit!  

Artificial intelligence
De eerste trend waarvan wij zien dat deze zich steeds meer gaat ontwikkelen binnen de automatisering is artificial intelligence. Het gebruik van artificial intelligence (AI) op datasets die door automatisering wordt gegenereerd, zal zich resulteren in de totstandkoming van nieuwe prognostische modellen. Zo worden machine learning-algoritmen bijvoorbeeld ingezet voor het analyseren van experimentele gegevens om hierin trends en patronen te herkennen en voorspellingen te doen over deze gegevens. Wetenschappers worden op deze wijze grondiger geïnformeerd en kunnen hierdoor betere beslissingen nemen. AI leidt tot het efficiënter en overzichtelijker opslaan van gegevens wat zich resulteert in een betere onderzoekservaring. De onderzoeksresultaten kunnen namelijk makkelijker geïnterpreteerd worden en ook zorgt het efficiënter opslaan van gegevens voor een snellere overdracht van kennis.

Mobiele robots
Mobiele robots verhogen de productiviteit en worden daarom steeds meer gebruikt binnen laboratoria. Ze kunnen 24/7 werken zonder menselijke tussenkomst en voegen een hoog niveau van behendigheid en flexibiliteit toe dat anders niet zou worden bereikt. Ze kunnen opereren tussen verschillende platformen en een diversiteit aan eenvoudige taken uitvoeren, waardoor wetenschappers meer tijd over hebben om zich te concentreren op complexere taken.

Unificatie
Steeds meer laboratoria zijn bezig met het samenvoegen van verschillende automatiseringsplatformen. Dit kan gaan om het integreren van verschillende soorten apparaten, het standaardiseren van gegevensbeheersystemen en protocollen als ook het implementeren van gemeenschappelijke communicatie- en besturings-interfaces. Het doel hiervan is om de efficiëntie, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid in het laboratorium te verbeteren en om de uitwisseling van gegevens en resultaten tussen verschillende onderzoeksgroepen of afdelingen te vereenvoudigen. Tegenwoordig zijn we al veel bezig met het samenvoegen van automatiseringsplatformen en in de toekomst zullen naar verwachting als maar meer lab apparatuur en -platformen samengevoegd worden.  

Duurzaamheid
Er worden steeds meer maatregelen getroffen om laboratoria milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Zo zijn steeds meer laboratoria bezig met het verminderen van energieverbruik door energiezuinige apparatuur en verlichting te installeren en apparatuur uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik is. Ook worden er steeds meer waterbesparende maatregelen geïmplementeerd, zoals het recyclen van water. De opkomst van reinigingsapparatuur heeft er daarnaast voor gezorgd dat het eenmalig gebruik van platen en tips in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Hierdoor is de afname in de belasting van grondstoffen en het milieu zichtbaar aanwezig. Tevens zijn we ook actief bezig met het verminderen van afval: dit kan gaan om het juist afvoeren van gevaarlijke chemicaliën, het verminderen van de hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen of het gebruik van herbruikbare containers. Ook draagt de toename van automatiseringsapparatuur binnen laboratoria bij aan duurzaamheid. Automatiseringsapparaten gaan namelijk zeer nauwkeurig te werk wat verspilling tegengaat. Daarnaast kan de hoeveelheid van een verbruiksmateriaal binnen een automatiseringsapparaat geprogrammeerd worden zodat er minder verbruikt wordt. Door de implementatie van automatiseringssystemen en het treffen van duurzamere maatregelen, is het mogelijk om de impact die laboratoria hebben op het milieu te verminderen. In de toekomst zal er nog meer “vergroening” optreden binnen laboratoria.  

Kortom, de laboratorium automatiseringsbranche groeit snel door opkomende technologische ontwikkelingen, de stijgende vraag naar nauwkeuriger en efficiënter onderzoek, de noodzaak om duurzamer te werk te gaan en de behoefte om laboratoriumprocessen efficiënter te maken. Naar verwachting zal voornamelijk de artificial Intelligence trend een grote impact gaan hebben op de laboratorium automatiseringsbranche. De mogelijkheden op het gebied van AI zijn eindeloos waardoor elk lab hierin passende stappen kan nemen. Hoe groot of klein dan ook. Zolang technologie zich ontwikkelt, zullen de automatiseringsmogelijkheden ook blijven toenemen.