Geschreven door Joeri van BeekProduction & Quality Manager

Breda, 17 november 2021
Iedereen heeft wel van kwaliteitscontrole gehoord en is er weleens mee in aanraking gekomen. Of het nu een APK-keuring is voor de auto of de kleine stickers die je in nieuwe kleding terugvindt. Kwaliteitscontrole is een breed begrip en kan op vele manieren worden toegepast. Maar hoe passen we dit binnen Lab Services toe op onze eigen producten en platformen?

Voorafgaand en tijdens de ontwikkeling van een nieuw product worden de eigenschappen van het product vastgelegd in de functionele omschrijving. Dit vertaalt zich naar een lijst van eisen waaraan het product moet voldoen. Op basis hiervan wordt een testprotocol opgesteld dat elk nieuw product succesvol moet doorlopen voordat het product vrijgegeven wordt. Hierbij neemt de Quality Control Engineer de rol van klant op zich.

Onze producten evolueren continu. Feedback vanuit onze medewerkers en klanten word vastgelegd en meegenomen in de doorontwikkeling van het product waardoor wij in staat zijn onze producten naar een steeds hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Net zoals bij onze eigen producten wordt er voor een platform voorafgaand aan de bouw een specificatie opgesteld waaraan het platform moet voldoen. De kwaliteitscontrole begint hier namelijk al aan het begin van het traject middels het vastleggen van de User Requirement Specifications. De user requirements (URS) zijn de basis voor de ontwikkeling van het platform. Denk hierbij aan de protocollen die het platform zal gaan draaien, tegen welke throughput, voorkeur voor apparatuur, software functionaliteit, etc.

Hierna word de URS uitgewerkt tot een functioneel ontwerp van het platform. Dit resulteert in een 3D ontwerp en een overzicht van functionele eigenschappen waaraan het platform dient te voldoen.

Zodra het platform wordt gebouwd, worden de technische details verder uitgediept in een technisch ontwerp. Omdat elk platform uniek is in haar capaciteiten, veiligheid en wensen van de klant, wordt er voor elk platform - op basis van het technisch ontwerp - een testprotocol opgesteld welke onderdeel is van de Factory Acceptance Test (FAT).

Gedurende de bouw wordt er vervolgens wekelijks gecontroleerd of het platform volgens de geldende normen en kwaliteitseisen van Lab Services gebouwd word. Wanneer modules van het platform klaar zijn, worden deze volgens het testprotocol getest.

De laatste stap is de eindtest. Hier word het volledige testprotocol doorlopen en het platform ondergaat een laatste grondige inspectie voordat de klant wordt uitgenodigd voor de FAT. Met deze werkwijze bereidt Lab Services elk platform voor op de gestelde eisen, specificaties en wensen van de klant en worden eventuele fouten tijdig opgespoord en verholpen.

Bij Lab Services hechten we veel waarde aan kwaliteit en de waarborging hiervan. Daarom blijven we intern ontwikkelen om te allen tijden de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen QC platform. Dit platform gebruiken we voor het duurtesten van onze eigen producten en third party integraties, als ook voor het testen van nieuwe innovaties voor onze platformen.